Kakve su mogućnosti povrata proizvoda kupljenog na web shopu?

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom. Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 86. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču (primjerice nakit izrađen po specifikaciji Kupca, nakit s gravurom po narudžbi i sl.),

Kupac je sukladno članku 84. stavku 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen PULITO-u ili trećoj osobi određenoj od strane PULITO-a, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Gdje mogu naći obrazac za povrat kupljenog proizvoda, odnosno obrazac za jednostrani raskid ugovora?

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora biti će Kupcu dostavljen u papirnatom obliku uz naručeni proizvod, a dostupan je i na internetskim stranicama www.pulito.eu. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac.

Obrazac za povrat možete preuzeti i klikom na poveznicu: Obrazac za povrat

U kojem vremenskom periodu mogu očekivati povrat uplaćenih sredstva nakon jednostranog raskida ugovora?

U slučaju jednostranog raskida ugovora web shop PULITO će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen u roku od 14 dana od dana kada PULITO zaprimi jednostrani raskid ugovora od strane Kupca, ali ne prije nego što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag u PULITO. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora. U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji Kupac povrat proizvoda vrši na adresu navedenu u obrascu za jednostrani raskid ugovora.

Imam li pravo na zamjenu proizvoda kupljenog na web shopu?

Za proizvode kupljene na web shopu zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda.